Về Wendy

Wendy WheatcroftWendy là 1 người mẹ của 3 người con, một cựu giáo viên tiểu học, và là một lãnh đạo trong phong trào ngăn chặn tình trạng bạo lực súng đạn trên địa phương, tiểu bang, và toàn quốc. Thành phố của chúng ta cần một lãnh đạo can đảm và có lòng nhân ái để giúp San Diego tiến lên phía trước – WENDY CHÍNH LÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO ĐÓ.

Wendy – Người Đại Diện cho Lòng Nhân Hậu, Sự Quyết Đoán, và Tính Can Đảm:

  • Một giáo viên tiểu học có bằng thạc sĩ và có kinh nghiệm trong việc xây dựng và thi hành các kế hoạch định hướng lâu dài để đạt kết quả và sự thành công.
  • Cống hiến cho cộng đồng bằng việc giúp đỡ các học sinh, hỗ trợ các bà mẹ đang cho con bú, ủng hộ việc ngăn chặn bạo lực súng đạn, và bảo trợ di dân.
  • Hướng dẫn và phát triển những tổ chức ngăn chặn bạo lực súng đạn ở trong tiểu bang và toàn quốc; giúp sáng lập ra San Diegans for Gun Violence Prevention, Liên minh cộng đồng đầu tiên về vấn đề ngăn chặn bạo lực súng đạn tại San Diego.
  • Huấn luyện các chuyên viên môi trường để tìm kiếm cách giảm bớt ảnh hưởng của con người và ngăn chặn tác hại của sự biến đổi khí hậu.

TRỌNG ĐIỂM:

  • GIAO THÔNG. Thành phố San Diego nên có một hệ thống giao thông tin cậy và tiện lợi tương xứng với các thành phố lớn khác. Việc này có thể đạt được thông qua đầu tư, mở rộng, và giảm việc sử dụng xe riêng để giảm thiểu sản lượng carbon thải ra. Cần giải quyết những thiếu sót của hệ thống giao thông vận tải nhằm đảm bảo quyền lợi cho công dân San Diego.
  • KHÍ HẬU. Khi chúng ta cải tiến giao thông và sáng lập lại hệ thống thu rác, chúng ta mới có thể đáp ứng được mục tiêu của chiến dịch Hành Động vì Khí Hậu (Climate Action). Chúng ta cần phải có thêm nhân viên cho đội cứu hỏa và hỗ trợ cho họ trợ cấp thương vong, để họ có thể yên tâm bảo vệ chúng ta từ những thiên tai không thể tránh khỏi, ví dụ như lũ lụt và cháy rừng gây ra bởi sự biến đổi khí hậu.
  • TÌNH TRẠNG VÔ GIA CƯ. Tình trạng vô gia cư cần được chấm dứt bằng viêc hỗ trợ chỗ ở lâu dài. Liên kết với Hạt San Diego để giải quyết nguồn gốc của tình trạng vô gia cư bằng cách gia tăng hỗ trợ sức khỏe tinh thần và hỗ trợ tìm kiếm việc làm.
  • NHÀ Ở. Sinh hoạt phí cao là trở ngại cho rất nhiều người dân San Diego, đặc biệt là sinh viên, người có thu nhập trung bình – thấp, và người cao tuổi. Mục tiêu nhà ở giá rẻ cần được đáp ứng và cần phải đánh thuế những bất động sản để trống để chính phủ có thể đưa ra các giải pháp về nhà ở.

Wendy mong được nghe ý kiến của cộng đồng: wendy@wendy4sd.com.